خدمات ما

ارسال کالای بین شهری

خدمات ارسال کالای جزئی یا به اصطلاح خرده بار شامل انواع کالاهای کوچک مثل جعبه های کوچک کارتن و یا بارهای حجیم و سنگین مثل گالن های 220 لیتری

ارسال بار دربستی به شهرستان

خدمات ارسال دربستی بار ویژه کارخانه ها و تولیدی هایی که حجم باری به اندازه ی یک کامیون کامل دارند

بسته بندی کالا

بسته بندی انواع کالا جهت ارسال به شهرستان. این خدمات هنوز در دسترس نیست

ارسال بار درون شهری

ارسال انواع مرسولات از یک نقطه به نقطه دیگر در داخل شهر تهران. این خدمت بزودی راه اندازی می شود