جستجو در سوالات متداول
{اصفهان‌بار} {باربری}

منظور از حمل خرده بار و عمده بار توسط باربری چیست ؟

{اصفهان‌بار} {باربری}

حمل کالا به روش حمل و نقل جاده ای به دو صورت بارهای عمده (دربستی) و بارهای جزیی (خرده بار) توسط باربری انجام می شود. با توجه به وزن و حجم بار، ارسال کننده بار این امکان را دارد تا یک کامیون را به صورت دربست دراختیار داشته باشد. در حالت دربستی دریافت و تحویل بار به صورت درب به درب صورت می گیرد. اما زمانی که میزان بار به اندازه یک کامیون نیست، پس از دریافت آن توسط باربری در انبار تجمیع کالا و بارگیری آن به همراه بارهای سایر مشتریان، کامیون به سمت مقصد و انبار تخلیه بار حرکت می کند. سپس فرایند تخلیه و تحویل در مقصد صورت می گیرد.ارسال یک جعبه، یخچال، میز و مبلمان، کارتن ها و بسته های کوچک و بزرگ همگی این امکان را دارند تا با روش ارسال خرده بار توسط باربری حمل شوند.

بیشتر...

Was this helpful?