جستجو در سوالات متداول
{اصفهان‌بار} {باربری}

بیجک باربری چیست؟

{اصفهان‌بار} {باربری}

اصطلاح بیجک از دیرباز در تعاملات فرستنده و گیرنده بار با باربری به کار میرفته.

ممکن است برداشت های متفاوت از مفهوم بیجک وجود داشته باشد ولی از قدیم به تکه کاغذی که اطلاعات بار توسط فرستنده روی آن نوشته شده و توسط حامل بار به باربری تحویل می شد بیجک می گفتند.

اطلاعات روی بیجک شامل تعداد، نوع کالا، نوع بسته بندی، اطلاعات تماس فرستنده و گیرنده و ... می باشد که به عنوان سند حمل بار در باربری نگهداری می شود و در مقابل رسید تحویل بار (رسید های آبی رنگ در اصفهان بار) به مشتری تحویل می شود که امروزه به آن "بیجک باربری" هم می گویند.

بیشتر...

Was this helpful?